• Jarowskij Enterprises Ab
  • YLE
  • Sveriges Television
  • Andelslaget Närpes Grönsaker
  • Yrkesakademin i Österbotten
  • Reumaliitto
  • Napra Rehab
  • Folkhälsan
  • Närpes Teaterförening r.f.
  • Staden Kristinestad
  • Social och Handelshögskolan - Helsingfors Universitet